Супер Петка

Ние сме партнерот
врз кој што може да се потпрете!Full-service компанија, која што работи во сегментите на развивање на Business-To-Business услугите и на развивање на Приватни Марки


Прочитај повеќе
Супер Петка

Ние сме партнерот
врз кој што може да се потпрете!


Full-service компанија, која што работи во сегментите на развивање на Business-To-Business услугите и на развивање на Приватни Марки


Прочитај повеќе

Супер 5-ка е брзорастечка македонска компанија, која го претставува доминантниот тренд во FMCG индустријата на глобално ниво, и верно ја отсликува нашата бизнис филозофија:
Не постои доволно голем проблем кој што е поголем од предизвикот.

Bridge
to success.

Супер 5-ка е full-service компанија, која што работи во сегментите на развивање на Business-To-Business услугите, како и на развивање на Приватни Марки (Private Lebels).

Во сегментот на B2B услугите, нашата експертиза и укажаната доверба од клиентите, ни дава за право да се позиционираме на пазарот како препорачан партнер во целиот заокружен процес во делот на Увозот и Извозот на стоки за широка потрошувачка. Обемот на работата на компанијата се движи од интернационални топ трговски марки, до брендови кои што доаѓаат на пазарот; од премиум производи, до value-for-money продукти; од светски естаблирани произведувачи, до нови брзорастечки компании. Благодарејќи на нашата корпоративна, високо-оперативна ефикасност, во секое време сме подготвени да испорачаме full-service операција во сегментите на увозот, извозот, дистрибуцијата и производството. Ние ги поврзуваме бизнисите, на задоволство на сите засегнати страни.

Супер 5-ка е брзорастечка македонска компанија, која го претставува доминантниот тренд во FMCG индустријата на глобално ниво, и верно ја отсликува нашата бизнис филозофија:
Не постои доволно голем проблем кој што е поголем од предизвикот.

Bridge
to success.

Супер 5-ка е full-service компанија, која што работи во сегментите на развивање на Business-To-Business услугите, како и на развивање на Приватни Марки (Private Lebels).

Во сегментот на B2B услугите, нашата експертиза и укажаната доверба од клиентите, ни дава за право да се позиционираме на пазарот како препорачан партнер во целиот заокружен процес во делот на Увозот и Извозот на стоки за широка потрошувачка. Обемот на работата на компанијата се движи од интернационални топ трговски марки, до брендови кои што доаѓаат на пазарот; од премиум производи, до value-for-money продукти; од светски естаблирани произведувачи, до нови брзорастечки компании. Благодарејќи на нашата корпоративна, високо-оперативна ефикасност, во секое време сме подготвени да испорачаме full-service операција во сегментите на увозот, извозот, дистрибуцијата и производството. Ние ги поврзуваме бизнисите, на задоволство на сите засегнати страни.


Лојалност

Взаемната доверба е основниот предуслов за успешна соработка. Ние во Супер 5ка, низ процесот на градење на довербата со клиентите, истовремено ја градиме и лојалноста.
Ние сме партнерот врз кој што може да се потпрете!

 
 

Бизнис етика

Деловните практики се огледалото на корпоративното работење. Иновативни во креирањето на tailor-made решенија за нашите клиенти, поставуваме нови стандарди во работењето, врз основа на чесност, одговорност, фокусираност.
Нашата бизнис етика е наша компаративна предност.

Грижа за клиентите

Клиентите се наши партнери. Го почитуваме принципот дека успехот на клиентот е и наш успех, дека растот на клиентот е наш раст. Поставени врз темелите на професионалната експертиза и личната посветеност, ние во Супер 5ка ги знаеме потребите на партнерите.
Грижата за клиентите е нашиот Златен стандард.

Флексибилност

Нема голем и мал клиент, има само различни потреби. Ние ги препознаваме спецификите и уникатните барања на нашите клиенти и знаеме да се адаптираме кон нив. Клиентите сметаат на нашата флексибилност како на дополнителна вредност во соработката.

Транспарентност

Отвореноста кон клиентот го гради партнерството. Нашите корпоративни политики се целосно отворени кон клиентите. Кој било дел од процесот е целосно транспарентен и на увид на клиентот.
Кај нас нема “скриени трошоци” и “ситни букви” во соработката.

 

Лојалност

Взаемната доверба е основниот предуслов за успешна соработка. Ние во Супер 5ка, низ процесот на градење на довербата со клиентите, истовремено ја градиме и лојалноста.
Ние сме партнерот врз кој што може да се потпрете!

Бизнис етика

Деловните практики се огледалото на корпоративното работење. Иновативни во креирањето на tailor-made решенија за нашите клиенти, поставуваме нови стандарди во работењето, врз основа на чесност, одговорност, фокусираност.
Нашата бизнис етика е наша компаративна предност.

Грижа за клиентите

Клиентите се наши партнери. Го почитуваме принципот дека успехот на клиентот е и наш успех, дека растот на клиентот е наш раст. Поставени врз темелите на професионалната експертиза и личната посветеност, ние во Супер 5ка ги знаеме потребите на партнерите.
Грижата за клиентите е нашиот Златен стандард.

Флексибилност

Нема голем и мал клиент, има само различни потреби. Ние ги препознаваме спецификите и уникатните барања на нашите клиенти и знаеме да се адаптираме кон нив. Клиентите сметаат на нашата флексибилност како на дополнителна вредност во соработката.

Транспарентност

Отвореноста кон клиентот го гради партнерството. Нашите корпоративни политики се целосно отворени кон клиентите. Кој било дел од процесот е целосно транспарентен и на увид на клиентот.
Кај нас нема “скриени трошоци” и “ситни букви” во соработката.

УС
ЛУ
ГИ 

Еден од клучните правци во управувањето со малопродажните објекти е развојот на Приватни Марки.

Ние во Супер 5ка, сме сериозно посветени на мисијата да бидеме своевиден центар или инкубатор на приватни марки на стоки за широка потрошувачка за нашите клиенти на домашниот и на интернационалниот пазар.